Prijslijst 2018

Tarievenlijst Krullaards Fysiotherapie

Krullaards Fysiotherapie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij onze declaraties bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks kunnen indienen. Een rekening voor fysiotherapie wordt alleen thuisgestuurd wanneer u een restitutieverzekering heeft of niet (aanvullend) verzekerd bent.

Bij de eerste afspraak vragen wij o.a. naar uw geboortedatum, postcode en huisnummer. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts voor aan-huis behandelingen en voor chronische aandoeningen.

Wanneer u een afspraak wil afzeggen, dient u dit 24-uur van te voren aan te geven. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt om een volledige particuliere behandeling bij u in rekening te brengen.

Standaard tarievenlijst (2018) voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie:

• Screening  € 16,50
• Intake en onderzoek na screening  €  34,50
• Reguliere fysiotherapie in praktijk  €  34,50
• Lange zitting  55,00
• Telefonisch consult  €  12,50
• Toeslag aan huis  € 14,50
• Eenvoudige rapportage  40,-
• Uitgebreide rapportage  67,-
• Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  34,50


Alle genoemde tarieven zijn per zitting en geldig van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.

Screening: kort fysiotherapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut gaan. De fysiotherapeut inventariseert de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek is, kijkt of er contra-indicaties aanwezig zijn en informeert/adviseert waar mogelijk de patiënt.

Intake en onderzoek na screening: vervolg op een screening waarbij een indicatie is gesteld voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. De fysiotherapeut doet een onderzoek, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Intake en onderzoek na verwijzing: op verwijzing van een arts voert een fysiotherapeut een onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier

Zitting fysiotherapie: een behandeling fysiotherapie in de praktijk

Niet nagekomen afspraak: bij verhindering van een reeds gemaakte afspraak, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te zijn afgezegd. Indien dit niet is gebeurd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening kan NIET bij de zorg verzekeraar worden verhaald.

Alle wijzigingen voorbehouden.

Copyright STUDIO182